Artroscopie van de heup

Kijkoperatie van de heup

Sinds vele jaren is de kijkoperatie een veel toegepaste behandeling van gewrichtsaandoeningen. Iedereen kent wel iemand die een kijkoperatie van de knie heeft ondergaan, maar ook andere gewrichten kunnen met een kijkoperatie behandeld worden. Voorbeelden hiervan zijn de schouder, de elleboog, de pols en de enkel. Een kijkoperatie van de heup wordt echter maar zelden uitgevoerd.
De reden hiervoor is dat de heup met een kijkoperatie veel moeilijker te bereiken is dan bijvoorbeeld een knie. Bovendien was er tot voor kort maar weinig bekend over heupaandoeningen die met een kijkoperatie behandeld kunnen worden. De laatste jaren is er echter een grote ontwikkeling geweest op het gebied van de kennis en kunde van kijkoperaties van de heup. Deze ontwikkeling heeft zich met name afgespeeld in Zwitserland, Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten. Langzaam heeft de kijkoperatie van de heup ook zijn intrede gedaan in Nederland.

Indicaties 

 • Gewrichtsmuizen (corpora libera)
 • Labrumletsels
 • Kraakbeenletsels
 • Letsels van het ligamentum teres
 • Aandoeningen van het gewrichtsslijmvlies (synovium)
 • Vormafwijkingen van de heup (impingement)
 • Slijtage (artrose) van de heup

In het Alrijne Ziekenhuis bestaat sinds 2006 de mogelijkheid een kijkoperatie van de heup uit te voeren. Omdat de operatie slechts af en toe uitgevoerd wordt is er maar één van de orthopeden voor deze ingreep opgeleid: drs. S.P.L. Jansen. Dokter Jansen heeft vele congressen en cursussen over kijkoperaties van de heup bijgewoond en heeft bij toonaangevende orthopedisch chirurgen in de Verenigde Staten en Duitsland de technieken voor deze operatie geleerd.

Inmiddels is er een samenwerking ontstaan met het Reinier de Gasthuis in Delft. Daar wordt artroscopie van de heup verricht door collega dr. R.M. Bloem. Samen hebben zij een website opgericht waarop informatie over de indicatie voor en de techniek van de kijkoperatie van de heup te vinden is, maar ook de risico’s, de nabehandeling, de te verwachten resultaten en dergelijke beschreven staan. 

Heupscopie

 
   Voor informatie klik hier:  www.heupscopie.nl
 

De opname in het ziekenhuis

Voor een kijkoperatie van de heup wordt u op de dag van de operatie opgenomen op de afdeling orthopedie van het Alrijne Ziekenhuis. Na de operatie blijft u één nacht in het ziekenhuis. 

De nabehandeling

Uiteraard hangt de nabehandeling af van het type en de uitgebreidheid van de operatie en moet dus voor elke patiënt een passende nabehandeling afgesproken worden. Wel zijn er enkele aspecten die voor iedereen gelden.
Het is nodig om na de operatie met krukken te lopen. Meestal geldt dit alleen gedurende de eerste twee weken en kunnen de krukken daarna afgebouwd worden. Soms moeten de krukken echter tot acht weken gebruikt worden. Dit laatste geldt bijvoorbeeld na een behandeling van kraakbeenletsels.
Tevens is het nodig om met de fysiotherapeut de bewegelijkheid en de spierkracht te trainen. Eventueel worden er door de operateur beperkingen opgegeven met betrekking tot welke bewegingen toegestaan zijn.  De behandeling door de fysiotherapeut moet al in de eerste dagen na de operatie starten.
Als de kracht en bewegelijkheid nagenoeg hersteld zijn en lopen zonder pijn mogelijk is kunnen speciale oefeningen gestart worden met het oog op hervatten van sport of zwaar lichamelijk werk. 

Het resultaat van de behandeling

Het resultaat van de behandeling van heupaandoeningen met een kijkoperatie is afhankelijk van veel factoren. De aard van het letsel, de mogelijkheid om tijdens de operatie het letsel te behandelen en een juiste uitvoering van de nabehandeling dragen allen bij aan het succes van de ingreep.
Voor de meest up to date informatie over de kans op herstel na een kijkoperatie van de heup verwijzen wij u naar de website  www.heupscopie.nl 

Risico's van een kijkoperatie van de heup

Complicaties zijn altijd een risico bij elke operatie. Natuurlijk worden alle maatregelen getroffen om ongewenste neveneffecten van een operatie te voorkomen, helemaal voorkomen zal echter nooit lukken. Gelukkig is door zorgvuldig te werken en door een toegenomen kennis en kunde de ernst en de frequentie van complicaties sterk afgenomen.
Ook de kijkoperatie van de heup kent enkele (zeldzame) risico's. Naast algemene risico's, die aan elke ingreep kleven, zijn er enkele risico's die specifiek zijn voor deze ingreep. Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste risico's.

Algemene risico's

 • Trombose 
 • Wondgenezingsstoornissen en nabloedingen 
 • Risico's van de verdoving zoals hoofdpijn en misselijkheid

Specifieke risico's

 • Infectie (ontsteking met bacteriën) van de heup
 • Beschadiging van het labrum of het kraakbeen tijdens de operatie
 • Zenuwletsels (bijna altijd voorbijgaand), er kan sprake zijn van krachtsvermindering in het been, gevoelsverlies in het been of in het kruis en van impotentie
 • Beschadiging van de bloedvoorziening van de heupkop waardoor deze kan afsterven

 

Meer informatie
Laatst bijgewerkt op: 27-05-2022
Contact opnemen

Alrijne en Rijnland Orthopaedie

Lees meer

Laatste nieuwsberichten:

Meer nieuws
Artroscopie van de heup
Artroscopie van de heup
Locatie Leiden
Neem contact op
Artroscopie van de heup
Locatie Leiderdorp
Neem contact op
Artroscopie van de heup
Locatie Alphen aan den Rijn
Neem contact op
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren en statistieken bij te houden.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.