Nek- en rugklachten

Specifieke rugklachten

In de minderheid van de patiënten is een duidelijke verklaring voor de rug- of nekpijn vast te stellen. Met een röntgenfoto kunnen oorzaken als artrose of fracturen worden geconstateerd. Een MRI kan aanwijzingen geven over het bestaan van een hernia of een tumor. Ook een botscan kan bij verschillende aandoeningen behulpzaam zijn.
Na een trauma (bijvoorbeeld een val) kan aanvullend onderzoek nuttig zijn. Toch zijn er trauma's die tot klachten leiden, waarbij bij geen enkel onderzoek afwijkingen aan te tonen zijn. Denk hierbij aan de nekklachten die kunnen blijven bestaan na een whiplash trauma van de nek na een aanrijding.

Ook kunnen er in de gehele wervelkolom specifieke afwijkingen of ziektes voorkomen die klachten geven. Voorbeelden hiervan zijn: fracturen, tumoren, scoliose (verkromming), discitis (ontsteking van de tussenwervelschijf), discopathie (inzakking van de tussenwervelschijf), tuberculose, reuma, ziekte van Bechterew.
Al deze aandoeningen vereisen een gerichte behandeling. In slechts enkele gevallen kan een operatie uitkomst bieden. In het Alrijne Ziekenhuis worden door de orthopedisch chirurg geen rugoperaties uitgevoerd. Herniaoperaties worden in dit ziekenhuis uitgevoerd door de neurochirurg.

Er bestaan zeer veel websites over rugklachten, ieder met zijn eigen insteek. Voor verdere achtergrondinformatie over rugaandoeningen adviseren wij u onderstaande links:

A-specifieke rugklachten

Driekwart van de bevolking krijgt in zijn of haar leven kortere of langere tijd last van rugklachten. Dergelijke klachten komen het meest in de onderrug voor. Daarbij kan de pijn kan uitstralen naar één of beide benen.

In 90% van de gevallen wordt er, zelfs na uitgebreid onderzoek, geen afwijking gevonden en kan er ook geen oorzaak voor de rugpijn worden vastgesteld. We spreken dan van a-specifieke lage rugpijn. Vanwege de verschillen in aard en beloop maken we onderscheid in kortdurende rugklachten, die vrijwel altijd korter duren dan 8 weken. Daarnaast zijn er langdurig bestaande rugklachten ofwel chronische lage rugklachten die langer duren dan 12 weken.
In 90% van de gevallen gaat de acute rugpijn spontaan over en is geen speciale behandeling nodig. Als lage rugpijn ook na 6 weken blijft aanhouden, moet verder onderzoek en zo mogelijk behandeling geschieden. In ieder geval moet een chronisch beloop worden voorkomen.
Denkt hierbij ook aan preventie zoals het herkennen van een verkeerde houding op het werk of achter de computer thuis.
Behandelingen die in dit stadium nuttig kunnen zijn, zijn houdingstherapieën (Cesar of Mensendieck), manuele therapie of behandeling in een zogenaamde rugschool.
Belangrijk is om uw conditie zoveel mogelijk op peil te houden. In onderzoeken is aangetoond dat mensen die hun werk blijven doen, sneller van de klachten af zijn dan mensen die thuis blijven. Bedrust werkt averechts.
Factoren als stress, zwaarlijvigheid, algehele conditievermindering en onvoldoende beweging kunnen de klachten negatief beïnvloeden.

Voor uitgebreidere informatie over dit onderwerp kunt u op onderstaande link klikken.
Patiëntenïnformatie Ned. Orthop. Vereniging:  a-specifieke lage rugpijn

Meer informatie
Laatst bijgewerkt op: 23-06-2024
Contact opnemen

Alrijne en Rijnland Orthopaedie

Lees meer

Laatste nieuwsberichten:

Meer nieuws
Nek- en rugklachten
Nek- en rugklachten
Locatie Leiden
Neem contact op
Nek- en rugklachten
Locatie Leiderdorp
Neem contact op
Nek- en rugklachten
Locatie Alphen aan den Rijn
Neem contact op