Disclaimer

Disclaimer voor rijnlandorthopedie.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Rijnlandorthopedie.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Rijnland Orthopaedie. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Voor wie is deze website?

Deze website heeft een informatief karakter en is bedoeld als ondersteuning in de informatieverstrekking naar patiënten.
De informatie op Rijnland Orthopaedie is ontwikkeld om de relatie die bestaat tussen een patiënt of bezoeker van deze website en zijn of haar behandelaar te ondersteunen, niet om die te vervangen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rijnland Orthopaedie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Rijnland Orthopaedie.
Op alle teksten en beelden berust het copyright bij Rijnland Orthopaedie. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van Rijnland Orthopaedie mag worden gekopieerd.

Alle teksten en beelden op deze website zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door de orthopedisch chirurgen verbonden aan de afdeling Rijnland Orthopedie. Voor meer informatie met betrekking tot de orthopedisch chirurgen bezoekt u onze specialisten-pagina.
De inhoud van deze website is gebaseerd op de kennis van de betrokken orthopedisch chirurgen, opgedaan in de praktijk, op cursussen en congressen, via orthopedische literatuur en wetenschappelijke studies.

Webmaster/contactpersoon

De plaatsing van de content valt onder verantwoordelijkheid van C.P.J. Visser, orthopedisch chirurg.
Voor vragen of opmerkingen over de site kunt u een reactie versturen via een e-mailbericht aan de webmaster.

Geen garantie op juistheid

Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Rijnland Orthopaedie te mogen claimen of te veronderstellen.

Rijnland Orthopaedie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

HONcode (Health On the Net Foundation) 

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Wij voldoen aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier.

Geen aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Rijnland Orthopaedie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Commercieel belang

Op deze website zullen geen advertenties geplaatst worden. Deze website is tot stand gekomen zonder subsidie verkregen door advertenties. 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van rijnlandorthopedie.nl op deze pagina.

Meer informatie
Laatst bijgewerkt op: 21-09-2023
Contact opnemen

Alrijne en Rijnland Orthopaedie

Lees meer

Laatste nieuwsberichten:

Meer nieuws
Disclaimer
Disclaimer
Locatie Leiden
Neem contact op
Disclaimer
Locatie Leiderdorp
Neem contact op
Disclaimer
Locatie Alphen aan den Rijn
Neem contact op
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren en statistieken bij te houden.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.