Joint Care & Rapid Recovery

Heup- en knieprothese

Vanuit Amerika is aan het begin van deze eeuw het zogenaamde "Joint Care programma" over komen waaien. Beter is de term joined care (gezamenlijke zorg). Hierbij worden 4 tot 7 mensen op één dag geopereerd, allen ondergaan hetzelfde type operatie, men revalideert daarna gezamenlijk. Het is gebleken dat patiënten over dit systeem zeer enthousiast zijn. Dit programma heeft een aanzet gegeven tot verkorting van de opnameduur met als gevolg niet alleen kostenbesparing, maar ook het sneller weer in eigen omgeving zijn en niet in het ziekenhuis met potentiële ziektekiemen. 
In het Alrijne Ziekenhuis is dit systeem gedurende meerdere jaren met succes toegepast voor mensen die een heupprothese- of knieprotheseoperatie nodig hadden.
Inmiddels is dit programma vervangen door een nieuwer systeem, waarbij nog sneller gerevalideerd wordt, het zogenaamde "Rapid Recovery".

Rapid Recovery

Eind 2012 is gestart met het zogenaamde project: "Rapid Recovery".  Dit is een revalidatie-programma waarbij er naar wordt gestreeft de patiënt zo snel en optimaal mogelijk weer op de been te krijgen na een nieuwe heup- of knieprotheseoperatie. Onder andere in Engeland en enkele ziekenhuizen in Nederland zijn hiermee goede ervaringen opgedaan.

In het Alrijne Ziekenhuis is deze methode inmiddels succesvol geintegreerd. In de zomer van 2014 vond een symposium plaats dat gewijd was aan Rapid Recovery.  
Lees hier de resultaten van de introductie van Rapid Recovery in  het (toenmalige) Rijnland Ziekenhuis getiteld: 
The Rijnland Experience. 

Hieronder vindt u een overzicht van het nabehandelingprogramma van Rapid Recovery. Voor extra vragen over Rapid Recovery zie punt 8.

 1. Het Alrijne Ziekenhuis gebruikt een zorgprogramma dat optimaal herstel bevordert na een heup- of knieoperatie. Dit Rapid Recovery programma is bewezen goed en veilig, en bestaat uit een nauwe samenwerking en afstemming tussen alle betrokken zorgverleners.
   
 2. Het programma is gericht op snelle en veilige mobilisatie, die direct na de operatie op de verkoeverkamer al start met het bewegen van uw benen. U kan en mag het geopereerde been meteen op de dag van de operatie al belasten.
   
 3. Tijdens de operatie zorgt de anesthesist voor goede pijnstilling en wordt er door de orthopaedisch chirurg een grote hoeveelheid lokale verdoving (Ropivacaïne) ingespoten rondom het operatiegebied. Hierdoor heeft u weinig tot geen pijn direct na de operatie.
   
 4. Na de operatie wordt regelmatig aan u gevraagd hoe u zich voelt en of er sprake is van pijn. U mag wel een oncomfortabel gevoel hebben, maar de pijnbeleving mag niet overheersen. Het is belangrijk dat u dit goed aangeeft, zodat de verpleging u eventueel extra pijnstillers kan geven. Er wordt dan onder andere gebruikt gemaakt van sterke medicatie tegen zenuwpijn (Neurontin).
   
 5. Op de afdeling gaat u binnen 4 uur na de operatie met behulp van de fysiotherapeut uit bed en loopt u al een paar pasjes op uw kamer. De volgende dag wordt dit verder uitgebreid en mag u onder begeleiding lopen op de gang.
   
 6. De meeste mensen zullen gemiddeld 2 tot 3 dagen opgenomen zijn. U wordt ontslagen als het (trap)lopen en de zelfstandige verzorging goed lukt.
   
 7. De fysiotherapeut zal met u doornemen wat wel en nog niet mag na de operatie. Omdat het herstel zeer snel kan verlopen is het belangrijk dat u zich houdt aan de gemaakte afspraken en deze instructies nauwgezet naleeft. Dit om te voorkomen dat de knie overbelast raakt of de heup uit de kom schiet.
   
 8. Vragen kunt u altijd stellen aan alle betrokken medewerkers van de afdelingen orthopedie, anesthesie en fysiotherapie. Wij zijn op werkdagen bereikbaar via de polikliniek orthopedie.
  Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de patiënten informatiebrochure.


Wilt u nadere informatie over de gebruikte heup- of knieprothese, klik dan hieronder:

     
Informatie heupprothese     Informatie heupprothese        Informatie knieprothese