Wervelkolom

Nek- en rugklachten algemeen

De wervelkolom is een van de de belangrijkste pijlers die ons in staat stelt rechtop te staan. Toch heeft de rug door zijn bouw een grote beweeglijkheid. Bovendien verlopen de zenuwen vanaf de hersenen via het ruggenmerg door het wervelkanaal in de wervelkolom. De wervels beschermen het ruggenmerg.

De wervelkolom verbindt het hoofd met het bekken. Aan de wervels hechten andere structuren aan, zoals de ribben en spieren.

In  grote lijnen kunnen rug- en nekklachten verdeeld worden in specifieke en a-specifieke klachten.

Voorbeelden van specifieke klachten zijn klachten met een duidelijke oorzaak en een duidelijk letsel. Hierbij valt te denken aan klachten door een wervelbreuk, een tumor, een hernia, door artrose en dergelijke.

Bij a-specifieke rugklachten (zoals vaak voorkomend in de onderrug) is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak, terwijl de patiënt wel degelijk pijnklachten ervaart. U kunt zich wellicht indenken dat deze laatste groep het moeilijkst te behandelen is.

Er zijn ook rugklachten waarvan de oorzaak niet in de rug zelf gelegen is (en dus geen orthopaedische klacht), maar in structuren of organen in de borst- of buikholte. Dergelijke oorzaken worden hier buiten beschouwing gelaten.