Wachttijden

Bezoek polikliniek

Doordat er een electronisch patientendossier (EPD) is kan een patient op alle drie locaties gezien worden. Wanneer u of de huisarts belt zal de secretaresse de beste oplossing voor u zoeken.
Omdat de orthopeden aandachtsgebieden hebben (schouder/elleboog/heup/knie/voet e.d.) kunt u niet bij een willekeurige arts voor uw klacht terecht. Het voordeel van deze superspecialisatie is dat uw arts nog meer ervaring heeft op dat deelgebied van de orthopedie. De secretaresse zal aangeven welke arts uw aandoening behandelt.
Wij proberen de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Door vakanties, congressen, vakantiesluitingen of door specifieke aandachtsgebieden zoals boven beschreven kunnen wachttijden afwijken van het gemiddelde.
Indien u specifiek alleen door één arts behandeld wilt worden, kan de wachttijd langer zijn.

Operatie

De wachttijd voor operatie in dagopname is kort. Over het algemeen kunt u binnen maximaal 2 tot 4 weken geholpen worden. Er is een grote capaciteit voor dagopnamebehandelingen op de locatie Leiden en Alphen. Kleinere ingrepen worden daarom hoofdzakelijk op deze locatie verricht.
Voor grote ingrepen waarvoor intensive care of hartbewaking op de achterhand moet zijn, bent u aangewezen op de locatie Leiderdorp.
Ook voor operaties geldt dat door vakanties, congressen, vakantiesluitingen of door specifieke aandachtsgebieden van een arts wachttijden kunnen afwijken van het gemiddelde. Indien u specifiek door één arts behandeld wilt worden, kan de wachttijd langer zijn.