Physician Assistant

De Physician Assistant (PA) is een hoog opgeleide en gespecialiseerde professional die een arts kan ondersteunen in diens werk. Een PA heeft een gedegen en gerichte opleiding gehad en heeft zowel een goede algemene medische kennis als een uitbegreide kennis van het betreffende vakgebied. Sinds 2011 is het vak van PA BIG-geregistreerd. De opleiding tot PA wordt in het Alrijne Ziekenhuis gedaan onder auspiciën van de Hogeschool Inholland in samenwerking met het VUMC.

Een PA is na afstuderen in staat om geneeskundige handelingen uit te voeren onder supervisie van een arts. De physician assistent werkt al tijdens de opleiding volledig in het medische domein en voert geen verpleegkundige taken uit.

U kunt de PA op diverse momenten in uw behandeling in het Alrijne Ziekenhuis tegenkomen:

  • De PA's spelen ten eerste een belangrijke rol in de kwaliteitsregistratie van orthopedische ingrepen. Daarnaast geven zij voorlichting en onderwijs.
  • Ook doen zij wondcontroles bij de twee-wekelijkse controle na een operatie.
  • Bovendien assisteren zij de orthopedisch chirurg tijdens de operatie en u kan hen op de zaal tegenkomen.
  • Ook zien zij patiënten op de Spoed Eisende Hulp of op de polikliniek.
  • De PA is voor u als patiënt makkelijk toegankelijk, u kunt met al uw (orthopedische) vragen bij de PA terecht.

Rijnland Orthopaedie leidt al vanaf 2006 PA's op. Lotte Nieuwenhuys is opgeleid in het Alrijne Ziekenhuis en vanaf maart 2015 werkzaam als gediplomeerd PA op de afdeling orthopedie (foto).

De opleiding tot PA bedraagt 2½ jaar. Het praktische deel van de opleiding wordt verzorgt door de orthopedisch chirurgen, het theoretisch deel door de Hogeschool Inholland te Amsterdam.

De officiële omschrijving van de Physician Assistant is als volgt:
De Physician Assistant is een professional, die bevoegd is geneeskunde uit te oefenen onder supervisie van een arts. De PA werkt volledig in het medisch domein en voert geen verpleegkundige taken uit. PA's zijn gebonden aan één enkel medisch specialisme.
Een deel van de werkzaamheden van de PA betreffen gedelegeerde verantwoordelijkheden van de medisch specialist, maar daarnaast is er ook sprake van een eigen (be)handelbevoegdheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid. De PA functioneert altijd binnen de vastgestelde afspraken, vaak protocollair, met de superviserend medisch specialist.

Voor meer informatie over de PA, verwijzen wij u naar de website van de beroepsvereniging NAPA.