Over Rijnland Orthopaedie

Wat kunt u op deze site vinden ?

Dit is de website van de vakgroep orthopedie, werkzaam in het Alrijne Ziekenhuis. De drie locaties van het ziekenhuis zijn gesitueerd in de regio Rijnland. Rijnland Orthopaedie is ontstaan aan het begin van deze eeuw.
Als patiënt kunt u op deze site kunt via het onderwerp patiëntenfolders informatie vinden over diverse orthopedische behandelingen. Dit zijn specifieke folders van het ziekenhuis. Ook de Nederlandsche Orthopaedische Vereniging (NOV) heeft informatie-folders. Deze kunt u ook via de boven genoemde pagina vinden.
Voor specifieke orthopedische achtergrond-informatie voor patiënten en andere belangstellenden klikt u op het onderwerp orthopedische informatie. Voor andere onderwerpen kunt u terecht in donkerblauwe balk in het menu boven aan de pagina.

Wat doet de vakgroep orthopedie ?

Rijnland Orthopaedie verricht al jarenlang de meest uiteenlopende orthopedische behandelingen van het steun- en bewegingsapparaat. De vakgroep profileert zich duidelijk in speciale deelgebieden van de orthopedie (zie onder). Sinds 1 januari 2012 heeft de vakgroep een gerichte onderlinge verdeling gemaakt, waarbij orthopeden speciaal gericht zijn op behandeling van een of enkele onderdelen van de orthopedie (superspecialisatie). Dit verhoogt de kennis over dat deelgebied en verhoogt zo de kwaliteit voor de patiënt.
Hierbij streven wij niet alleen naar hoge kwaliteit wat betreft de behandeling van patiënten maar ook naar het gebruik van de beste gewrichtsprothesen. Lang niet altijd is een prothese de oplossing voor een gewrichtsprobleem. We onderscheiden gewrichtsparende en gewrichtvervangende behandelingen.

Gewrichtsparende behandeling 

Gewrichtsparende behandelingen (conservatieve therapie) worden voorgeschreven bij aandoeningen die geen operatie vereisen. Te denken valt aan een of andere vorm van (fysio)therapie, gips- of tapebehandeling, rust, medicatie en andere. Maar er zijn ook operaties die verricht kunnen worden om een pijnlijk gewricht juist te sparen. Voorbeelden hiervan zijn een kijkoperatie en een osteotomie.

 

Gewrichtvervangende behandeling

Indien een gewricht niet meer kan worden behouden wordt overgestapt op operatieve therapie.
Bij gewrichtvervangende operaties wordt een gewricht geheel of gedeeltelijk vervangen. Voorbeelden zijn de vervanging van het heup-, knie- of schoudergewricht. Zowel bij de heup, de knie als de schouder kan ook een deel vervangen worden.

Speciale aandachtsgebieden

Door toenemende superspecialisatie van de orthopeden is in de afgelopen paar jaar een aantal aandachtsgebieden ontstaan waarin Rijnland Orthopaedie grote ervaring en kwaliteit heeft opgebouwd. Hieronder vindt u een overzicht:

Schouder:

 • Niet operatieve schouderproblemen
 • Fracturen en rupturen
 • Artroscopie (bijv. impingementklachten, stabilisatieoperaties, peesrupturen)
 • Schouderprothesen (incl. resurfacing prothese en reverse prothese)

Elleboog:

 • Artroscopie 
 • Tenniselleboog

Heup:

 • Artroscopie
 • Heupprothese 
 • Voorste benadering bij heupprothese
 • Revisieoperaties van heupprothesen

Knie:

 • Artroscopie
 • Kruisbandreconstructie
 • Osteotomie rond het kniegewricht
 • Knieprothese
 • Revisieoperatie van knieprothesen

Enkel en voet:

 • Artroscopie 
 • Artrosebehandeling
 • Hallux valgus
 • Voorvoetreconstructie

Sport:

 • Sportletsels (in directe samenwerking met de sportarts)

Op de pagina's van deze website leest u meer over de details van bovengenoemde behandelingen.

© Deze site is eigendom van de vakgroep Rijnland Orthopaedie. Uitsluitend met toestemming van de vakgroep mogen onderdelen van deze site gekopiëerd en voor andere doeleinden gebruikt worden.
Deze website heeft een informatief karakter en is bedoeld als ondersteuning in de informatieverstrekking naar patiënten.