Overige artsen

Op de afdeling orthopaedie zijn naast medisch specialisten ook nog andere artsen werkzaam. Het betreft artsen die aan het begin van hun loopbaan staan en zich nog moeten specialiseren tot orthopaedisch chirurg. De officiële naam voor deze groep artsen is ‘ANIOS’, dat ‘Arts Niet In Opleiding tot Specialist’ betekent. De ANIOS orthopaedie ondersteunt de orthopaedisch chirurg op de polikliniek, de verpleegafdeling, de spoedeisende hulp afdeling en de operatiekamers. De werkzaamheden van de ANIOS vinden plaats onder supervisie en eindverantwoordelijkheid van de orthopaedisch chirurg. De ANIOS overlegt over moeilijke medische zaken altijd met een van de orthopaedisch chirurgen. De taken van de ANIOS bestaan onder andere uit: 

 • Spreekuur op de polikliniek voor zowel nieuwe patiënten als controlepatiënten
 • Dagelijkse visite op de verpleegafdeling orthopaedie
 • Opvang van patiënten op de spoedeisende hulp afdeling
 • Verrichten van eenvoudige ingrepen op de (poliklinische) operatiekamers
 • Assisteren bij grotere ingrepen op de operatiekamers

Momenteel zijn bij de afdeling orthopaedie van het Alrijne Ziekenhuis, locatie, Leiden, Leiderdorp en Alphen de volgende ANIOS werkzaam:

 • drs V. Balesar  
 • drs D. van Delft
 • drs D.P. Hogerzeil
 • drs I. Muradin
 • mw drs C.L. Welsink
 • drs M. Westedt